Wie en wat

Het Rotterdams Wijktheater (RWT) werkt sinds 1992 in Rotterdam met steeds nieuwe groepen bewoners van de stad. Dit zijn zowel jongeren als ouderen, uit verschillende culturen en verschillende sociale lagen. Wij maken met hen theater over hun leven, ervaringen en achtergronden. Als structurele speler in het kunstenveld maken wij producties voor een publiek dat niet vanzelfsprekend met theater in aanraking komt. Wij doen dit in een participatief proces waarbij niemand wordt uitgesloten.

Wij zijn van mening dat iedereen de kans moet krijgen om op een volwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Vanuit die gedachte wil het RWT mensen in staat stellen om theater te maken. Het geeft hen een uitingsmogelijkheid om te vertellen wat hen persoonlijk of in groepsverband bezighoudt. Theater verruimt op een creatieve manier hun ervaringsveld en positie in de maatschappij. Hierdoor ontstaan krachtige originele, relevante en herkenbare producties, die een actueel beeld geven van het leven in grootstedelijke wijken. Producties van het RWT komen tot stand volgens een door ons ontwikkelde en beproefde methodiek. Wij verbinden ons voor langere tijd aan een groep mensen, waarbij wij ons in de locatievoorstellingen ook in hun buurt vestigen.

Na een repetitieperiode gaat de voorstelling op tournee door de wijken van Rotterdam. Wij spelen in gymzalen, buurthuizen, wijkaccommodaties, LCC’s, het Theater Zuidplein en de Rotterdamse Schouwburg. Onze voorstellingen zijn voor velen de allereerste kennismaking met theater. Door ieder jaar terug te keren in alle wijken van de stad bieden we mensen de gelegenheid vaker naar onze voorstellingen te komen. Door onze voorstellingen ook te spelen op de grotere podia verlagen we de stap vanuit de wijk naar het theater. Zo slaan we de brug naar een vervolgaanbod vanuit die allereerste kennismaking met theater.

Met een klein team van professionele theatermakers trekken wij de stad in, op zoek naar ongehoorde verhalen, naar ongeziene helden, naar onuitgesproken conflicten. Onze werkwijze is in de afgelopen jaren ontwikkeld en aangescherpt, maar blijft in beweging, net zoals onze samenleving in beweging blijft. De methodiek bestaat uit een aantal fasen, die er grofweg (maar afhankelijk van project) als volgt uitzien:

 

  • In de eerste fase vindt de ontmoeting plaats tussen de spelers onderling en de spelers en de regisseur. Er worden verhalen uitgewisseld en al improviserend materiaal verzameld. Dit wordt gedaan in een sfeer van vertrouwen en veiligheid waarbinnen iedereen er mag zijn en ertoe doet.

 

  • Dit materiaal wordt geordend en vastgelegd in een theatertekst waarbij we in continue dialoog zijn met de spelers om te monitoren of de representatie van hun verhaal klopt.

 

  • Vervolgens volgt er een fase waarbij we deze verhalen op een zo authentieke en krachtig mogelijke manier artistiek vertalen naar het theater. Het streven is om de deelnemers bewust en krachtig op het toneel laten staan.

Missie

Het produceren en uitvoeren van relevante en herkenbare theatervoorstellingen mét, dóór en vóór mensen uit maatschappelijke groeperingen die niet vanzelfsprekend met theater in aanraking komen. Op participatieve basis, met professionele ondersteuning, willen wij theater maken dat mensen een stem geeft, lokaal talent ontwikkelt, gemeenschappen versterkt en de community arts zowel nationaal als internationaal verder helpt ontwikkelen.

Steun het Rotterdams Wijk Theater