Wie en wat

HET ROTTERDAMS WIJKTHEATER

Wij zijn een gepassioneerd sociaal-artistiek gezelschap dat kunst maakt met, voor en door mensen wiens verhaal nog onvoldoende wordt gehoord in de samenleving. We hebben meer dan 30 jaar ervaring in community arts en het maken participatieve, inclusieve kunst.

De hartslag van de stad

Onze voorstellingen brengen we naar plekken waar het de meeste sociale impact maakt: Van diep in de wijken, de grote zalen van theaters, tot aan de rechtbank of de Tweede Kamer. Zo helpen we om vaak gemarginaliseerde gemeenschappen een podium te geven, hun verhaal te vertellen op de manier die bij hen past. Onze producties dragen daarmee bij aan een evenwichtige samenleving; een samenleving waar iedereen deel van moet kunnen uitmaken en waar ieders stem kan worden gehoord.

Wij volgen daarmee de hartslag van de stad; de verhalen vormen een afspiegeling van een steeds veranderende, grootstedelijke samenleving met diverse perspectieven en maatschappelijke lagen.

Kom dichterbij

Met een klein team van professionele theatermakers komen we dichterbij de mensen in de stad op zoek naar ongehoorde verhalen, naar ongeziene helden, naar onuitgesproken conflicten. De verhalen en ervaringen van de mensen die we ontmoeten brengen wij samen met hen naar het theater. Want theater verrijkt je blik op de wereld en theater laat je ervaren hoe het is om in andermans schoenen te staan. #komdichterbij

Meer dan een voorstelling alleen

Wij vinden het belangrijk om ons publiek op verschillende manieren inhoudelijk te betrekken bij onze projecten. Daarom creëren we rondom onze theatervoorstellingen diverse programma’s. Deze programma’s kunnen extra kunstuitingen zijn, context bieden rondom een thema en/of educatief zijn. Zo ontstaat er rondom de voorstellingen ruimte voor ontmoeting, toenadering en verbinding. We verzorgen o.a. workshops, inleidingen, nagesprekken en presentaties die gekoppeld zijn aan een thema uit één van onze voorstellingen.

Samenwerken

Wij staan ook open voor een samenwerking met bedrijven, scholen of organisaties. Bij opdrachten gaan we altijd eerst een oriënterend gesprek aan om samen met de opdrachtgever te kijken wat de wensen zijn. We onderzoeken of onze visies op elkaar aansluiten en maken dan een plan.

Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen met onze creative producer Stefan via: stefan@rotterdamswijktheater.nl

Missie

Het produceren en uitvoeren van relevante en herkenbare theatervoorstellingen mét, dóór en vóór mensen wiens verhaal nog onvoldoende wordt gehoord in de samenleving. Op participatieve basis, met professionele ondersteuning, willen wij theater maken dat mensen een stem geeft, lokaal talent ontwikkelt, gemeenschappen versterkt en de community arts zowel nationaal als internationaal verder helpt ontwikkelen.