IN MEMORIAM

Los muertos que uno ama, nunca mueren

de doden van wie gehouden wordt, zullen nooit sterven

 

Anneke Koster

Annie speelde in alle afleveringen van Cafe de Kapenees een glansrol. We zullen haar erg missen.

De spelers van Cafe de Kapenees, alle medewerkers van het Rotterdams Wijktheater en Theater Walhalla.