Geselecteerd voor Internationaal project

Uit 236 projecten is het Rotterdams Wijktheater geselecteerd!

Samen met onze partner uit het Verenigd Koninkrijk hebben we een projectaanvraag ingediend om te werken aan de integratie van vluchtelingen in onze stad. Vol trots kunnen wij u mededelen dat het project is gehonoreerd en dat we snel aan de slag kunnen met dit belangrijk onderwerp wat ons erg aan het hart gaat.