“Maak een vuist tegen armoede”

Armoede is helaas een groot thema in Rotterdam, en vooral op Zuid. Wat armoede precies inhoudt, hoe we als samenleving (ook onbewust) neerkijken op mensen in deze positie, en hoe klein en minderwaardig je je dan kunt voelen weten alleen de genen die het dagelijks meemaken. Op 26 maart werd de bijeenkomst “Maak een vuist tegen armoede” georganiseerd door het Armoedeplatform Ijsselmonde. Het RWT werd gevraagd drie ervaringsdeskundigen te ondersteunen bij het zo krachtig mogelijk vertellen van hun verhaal tijdens deze bijeenkomst met voornamelijk professionals. Het doel was om invoelbaar te maken wat het onzichtbare, mensonterende effect van armoede is. Chanella, Anoushka en Marissa ontroerden ons in hun passie om verandering aan te brengen in de beeldvorming over mensen in armoede en in de manier waarop ze klaarstaan voor anderen in deze positie. Hun presentatie was een groot succes, wij zijn dankbaar deze krachtige vrouwen te hebben ontmoet en trots dat we ze mochten helpen hun verhaal te vertellen. Klik hier om het kleine manifest dat we schreven als afsluiting van de presentatie te lezen.