De tegenprestatie

In 2016 ontwikkelde het Rotterdams Wijktheater voor de Gemeente Rotterdam een korte voorstelling over de tegenprestatie.

De tegenprestatie komt voort uit de Participatiewet. De gemeente verwacht van mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie. Zo’n activiteit is voor 20 uur per week, of naar vermogen, en betreft vrijwilligerswerk. Maar ook mantelzorg en het volgen van een taalcursus of een beweegtraining kunnen vallen onder een tegenprestatie.

Veel van de mensen met een uitkering zijn langer dan twee jaar van de arbeidsmarkt. Voor hen organiseert de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten waar een op een gesprekken plaatsvinden met activeringscoaches en plannen worden gemaakt die worden vastgelegd in een plan van aanpak. Ook zijn er vrijwilligers banenmarkten waar organisaties en vrijwilligers elkaar kunnen vinden.

Op 13 december 2015 speelden wij viermaal de voorstelling De Tegenprestatie, in ’t Klooster aan het Afrikaanderplein, op de vrijwilligers banenmarkt. Het publiek maakte kennis met de voorstelling en ging daarna met elkaar in gesprek over wat ze gezien en hadden en wat dat voor hen betekende. Daarnaast konden vragen worden gesteld en emoties geuit.

De invulling die de gemeente Rotterdam geeft aan de tegenprestatie roept vaak emoties en boosheid op. Het toneelstuk laat dit zien en vertelt over de verschillende manieren waarop mensen daarmee omgaan en wat er met hen gebeurt wanneer zij een stap zetten naar het vrijwilligerswerk. We troffen een kritisch publiek dat graag bereid was het gesprek aan te gaan en om hun ervaringen te delen.

In 2017 zal deze voorstelling met nagesprek nog worden gespeeld op vrijwilligers banenmarkten en een voorbeeld zijn voor andere gemeenten hoe theater, voorlichting over een lastig onderwerp over het voetlicht kan brengen.

Spelers: Wim de Lange, Rieke Lemmens, Charhrazade Ngaoui , Husnu Uysal.