nwe mkrs

COMMUNITY ARTS GESPREKKEN

NWE MKRS FESTIVAL ’21

VERDIEPENDE DIALOOG OVER PARTICIPATIEVE KUNST. 

Tijdens het NWE MKRS FESTIVAL organiseren we een reeks gesprekken omtrent community arts. De gesprekken hebben verschillende thema’s en zijn voor verschillende luisteraars of deelnemers interessant. We maken een onderscheid tussen nagesprekken, maakgesprekken en een verdiepend en kritisch gesprek. Hieronder een overzicht. 

OVER PARTICIPATIE

 

MET SRUTI BALA
Tijdens een gesprek met theaterwetenschapper Sruti Bala verdiepen zij en Jasmina zich in het thema ‘participatie’. In ons huidige ‘participatiemaatschappij’ is de term participatie niet onproblematisch. Het is een politieke term geworden voor een niet zo sociaal beleid. Het is belangrijk dat we als participatieve kunstsector hier kritisch over na blijven denken en onze rol binnen de maatschappij bevragen en bewust afbakenen. Wat is de rol van de kunstenaar als het gaat om participatieve kunstprocessen? Hoe werkt participatie binnen de kunst? Wat is de waarde ervan en wat de valkuil? 

We vertrekken vanuit de kracht van participatie, waarin Sruti reageert op de voorstellingen die te zien waren op het NWE MKRS festival. Vanuit daar geeft ze een inleiding in de complexiteit van participatie en prikkelt ze ons als makers, maar ook beleidsmakers, kunstvakdocenten, sociaal werkers en fondsenmedewerkers om kritisch na te denken over de positie die we innemen als participatieve kunstsector in een neoliberale samenleving. 

WANNEER: 9 JUNI, VAN 10:30 TOT 11:30


VOOR WIE IS DIT MOGELIJK INTERESSANT?

 

 • (Jonge) kunstenaars die participatief (willen) werken;
 • Studenten van theoretische opleidingen zoals theaterwetenschap, cultuurwetenschappen, etc.
 • (Kunst)organisaties of makende gezelschappen die participatief (willen) werken of er interesse in hebben;
 • Docenten van kunstvakopleidingen en sociaal-maatschappelijk werk;
 • Beleidsmakers bij gemeenten, provincie of het rijk; 
 • Medewerkers van fondsen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van subsidieregelingen. 

NAGESPREKKEN

 

NAGESPREK OVER GELOOF, HOOP EN LIEFDE
(n.a.v. voorstelling Anneloes van Schuppen) 
Na het zien van de voorstelling Overhoop van Anneloes van Schuppen gaan we in gesprek met haar en met de groep deelnemers over het onderwerp van de voorstelling: geloof, hoop en liefde. Wat fascineerde Anneloes aan dit thema? Hoe heeft ze deze groep mensen gevonden en bij elkaar gebracht? Maar we laten heel graag ook de deelnemers aan het woord: Wat zijn hun ervaringen met dit thema maar ook met dit project en waarom vinden zij het belangrijk om aan deze voorstelling mee te doen? Waarin verschillen de deelnemers van elkaar en waarin hebben ze elkaar gevonden? En natuurlijk; hoe is het om mee te doen aan zo’n project onder leiding van een jonge, gepassioneerde choreografe?

WANNEER: 8 JUNI, VAN 20:00 TOT 20:30


NAGESPREK OVER OPGROEIEN MET OUDERS MET EEN ‘BEPERKING’ 
(n.a.v. voorstelling Pauline van Leeuwen)

Na het zien van de voorstelling Palindroom van Pauline van Leeuwen gaan we in gesprek over het thema van de voorstelling met Pauline en haar spelers. Wat fascineerde Pauline aan dit thema? Hoe heeft ze vooronderzoek gedaan en wat is ze daar tegengekomen? Hoe verloopt de ontwikkeling van een kind, als ouders minder kunde hebben, maar net zoveel liefde? Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking. Hoe is dat? Wat zijn de ervaringen van de deelnemers? Maar ook: hoe hebben de deelnemers dit proces ervaren en wat zouden zij willen dat het publiek meeneemt uit de verhalen die zij op toneel brengen?

WANNEER: 3 JUNI, VAN 17:00 TOT 17:30


VOOR WIE IS DIT MOGELIJK INTERESSANT?

 

 • Iedereen die is geïnteresseerd het thema van de voorstelling;
  • in de complexiteit van ‘het geloof’ en spiritualiteit en hoe dat wordt beleefd door verschillende mensen en vanuit verschillende religies (nagesprek Anneloes);
  • opgroeien met ouders met een verstandelijke beperking (nagesprek Pauline);
 • Iedereen die wil weten hoe het is om aan een community arts project mee te doen;
 • geestelijk verzorgers en allen die religieus werk doen (nagesprek Anneloes);
 • maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in jeugdzorg, of gezinnen begeleiden die hiermee te maken hebben (nagesprek Pauline);
 • jonge makers, studenten van kunstvakopleidingen en social work die interesse hebben in dit thema.

MAAKGESPREKKEN

 

OVER HET MAAKPROCES VAN: ANNELOES VAN SCHUPPEN
Anneloes van Schuppen groeide als kind op in de Bible Belt. Als student besloot ze Religie-wetenschappen aan de Universiteit Utrecht te studeren en ging daarna naar de dansacademie op Codarts. Nu, in haar 4e jaar van de Docent Dansopleiding, studeert ze af met een voorstelling en korte documentaire over haar maakproces met een groep van 6 mensen vanuit verschillende religies. We gaan met Anneloes in gesprek over haar maakproces als choreograaf, en kunstenaar: hoe ben je begonnen? Hoe breng je je groep samen? Hoe bouw je een vertrouwensband op – vooral in corona tijd? Maar ook: hoe en wanneer moet je artistieke keuzes maken en hoe doe je dat met respect voor de authenticiteit en persoonlijke verhalen van elk individu en mede-eigenaarschap van de deelnemers? Wat zou je de volgende keer anders doen? Wat zijn de belangrijkste do’s en don’ts voor iedereen die ook met een community arts voorstelling wil afstuderen?

WANNEER: 9 JUNI, VAN 20:00 TOT 20:30


OVER HET MAAKPROCES VAN: PAULINE VAN LEEUWEN
Pauline van Leeuwen werd vorig jaar moeder en studeerde tegelijkertijd aan de Toneelacademie in Maastricht. Het thema opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking, intrigeerde haar enorm. Misschien omdat ik zelf net moeder is geworden. Misschien omdat het fenomeen haar best  onbekend was. Na tientallen gesprekken met ervaringsdeskundigen, is zij in januari met een aantal van hen de vloer op gegaan. “Met blauwe latex handschoentjes grepen we elkaars handen vast en stapten we dapper de wildernis in”, aldus Pauline. In dit gesprek gaan we het hebben over de altijd zo spannende reis, van creatief onderzoek naar een theatervoorstelling. Hoe werkt dat; een community arts voorstelling maken? Wat zijn de tips en tricks en wat zou je je mede-studenten die na jouw een community arts voorstelling willen maken meegeven?

WANNEER: 4 JUNI, VAN 20:00 TOT 20:30


VOOR WIE IS DIT MOGELIJK INTERESSANT?

 

 • Studenten van kunstvakopleidingen (alle jaars) die geïnteresseerd zijn in sociaal-artistiek werk, community arts of documentaire theater/dans;
 • Docenten en stagebegeleiders van studenten die een community arts voorstelling willen maken;
 • Allen die geïnteresseerd zijn in jonge kunstenaars die eerste stappen richting community arts en sociaal-artistiek werk zetten.

OVER HET MAAKPROCES VAN: PATRICK RIBEIRO
Patrick Ribeiro is een autodidact en een enorm schrijf- en theatermaak-talent. Bij het Rotterdams Wijktheater zet hij in deze twee jaar de eerste stappen richting het community arts maakproces. Dat begint met het maken van een eigen solo-voorstelling waarin zijn eigen verhaal centraal staat. De tweede fase is het maken van een voorstelling met een community. In dit gesprek blikken we met Patrick terug op zijn proces en transformatie van speler naar maker van een eigen solo-voorstelling. Hoe is dat gegaan? Wat komt hij tegen? Welke hobbels moesten er genomen worden op artistiek vlak, organisatorisch vlak, inhoudelijk vlak? Hoe is het om je eigen verhaal te moeten regisseren? Wat zou hij de volgende keer anders doen en wat niet? 

WANNEER: 10 JUNI, VAN 20:00 TOT 20:30


VOOR WIE IS DIT MOGELIJK INTERESSANT?

 

 • Alle autodidacten die documentair theater willen maken of hun eigen verhaal willen ensceneren; 
 • Allen die de transitie van autodidacte speler naar zelfstandige en professionele maker willen maken;
 • Mensen werkzaam bij fondsen, maakhuizen, nieuwe makersplekken die nieuwe makers willen ondersteunen bij de eerste stappen in hun professionalisering; 
 • Beleidsmakers die zich bezig houden met een inclusieve(re) kunstsector.

MEER INFO OVER HET NWE MKRS FESTIVAL ’21? KLIK HIER.

SPRKR SRUTI BALA

Sruti Bala

SPRKR JASMINA

VERDER OP HET PROGRAMMA


PALINDROOM – PAULINE VAN LEEUWEN (NWE MKR)
Hoe is het om op te groeien als je ouders een verstandelijke beperking hebben? Palindroom tracht een antwoord te vinden op deze vraag en vormt een theatraal mozaïekwerk van echte verhalen en herinneringen: soms mooi, soms schrijnend, maar eigenlijk ook al het onverwachtse daartussenin.

OVERHOOP – ANNELOES VAN SCHUPPEN (NWE MKR)
Elk mens probeert, elk mens worstelt, elk mens zoekt, elk mens vindt af en toe. Overhoop gaat over die eeuwige menselijke of misschien wel goddelijke zoektocht naar betekenis. Over ondanks alles de kracht te blijven vinden in jezelf, in de ander. Een dansvoorstelling over en met zes mensen die allemaal totaal iets anders geloven, maar misschien wel op hetzelfde hopen.

WAAR BEN JE? – PATRICK RIBEIRO
“In Hoogvliet opgegroeid vond ik op straat wat het me thuis ontbrak. Broederschap, loyaliteit en een familie. Echter, alles heeft een prijs.” Waar ben je? is een rauwe autobiografische voorstelling van Patrick Ribeiro over het gebrek aan wortels en de zoektocht naar een bestemming.

NIET TUCHTEN ONLINE – ROTTERDAMS WIJKTHEATER
Hoe speel je een theatervoorstelling terwijl de mensen niet naar jou toe kunnen? Simpel: je maakt er eentje voor op de smartphone.
 Verwacht een rauwe interactieve jongerenvoorstelling over struggles op straat, loyaliteit en het vinden van een thuis. Let op: voorstelling te bekijken via deze link.

REHEARSING THE REVOLUTION – SPACE
De aanhoudende pandemie lijkt ons meer dan ooit op scherp te zetten en lijnrecht tegenover elkaar te plaatsen. Daarom gaan in Rehearsing The Revolution tien oud-spelers op zoek naar een theatraal vaccin om al spelenderwijs de almaar groter wordende polarisatiecrisis te bezweren. 

NWE MKR PAULINE

Palindroom

NWE MKR ANNELOES

Overhoop

MKR PATRICK RIBEIRO

Patrick Ribeiro