VACATURE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Rotterdams Wijktheater zoekt leden Raad van Toezicht

Het Rotterdams Wijktheater (RWT) is een gepassioneerd sociaal-artistiek theatergezelschap dat kunst maakt met, voor en door mensen wiens verhaal nog onvoldoende wordt gehoord in de samenleving. Met onze 30-jarige ervaring in community arts zijn we de expert en voorloper op het gebied van participatieve, inclusieve kunst. Onze voorstellingen brengen we naar plekken waar het de meeste sociale impact maakt: Van diep in de wijken, de grote zalen van theaters, tot aan de rechtbank of de Tweede Kamer. Onze producties dragen daarmee bij aan een evenwichtige samenleving; een samenleving waar iedereen deel van moet kunnen uitmaken en waar ieders stem kan worden gehoord.

Naast het maken en spelen van onze theatervoorstellingen is het Rotterdams Wijktheater sinds 2001 de producent van het ICAF (International Community Arts Festival). ICAF is het grootste en meest gerenommeerde Community Arts Festival ter wereld. Het driejaarlijkse festival toont en bespreekt projecten uit alle werelddelen en kunstdisciplines en is daarmee dé plek voor het uitwisselen van kennis en praktijken wereldwijd. Kennis die direct ten goede komt aan nieuwe community arts projecten in Rotterdam, Nederland en wereldwijd.

Het Rotterdams Wijktheater en ICAF zijn per 1 januari 2024 op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht.  

 

Organisatie

Het RWT is gevestigd in Islemunda, podium van IJsselmonde, en kent tien vaste medewerkers. Daarnaast werkt het met een vaste poule van freelancers voor techniek, communicatie en productie. Het gezelschap wordt geleid door directeur-bestuurder Jasmina Ibrahimovic die verantwoordelijk is voor de artistieke koers, de sociale doelstellingen en het strategische beleid. Samen met de zakelijk leider geeft zij leiding aan de organisatie en is zij eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en voor het financiële beleid van de organisatie. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht die een toezichthoudende en adviserende rol heeft en eveneens de werkgeversrol vervult.

 

De Raad van Toezicht – Generiek profiel en samenstelling

De onafhankelijke Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht opereren in het belang van de organisatie en binnen de visie en missie van het Rotterdams Wijktheater. Zij hebben kennis, ervaring of affiniteit met de culturele sector, community arts en sociaal geëngageerde kunst en hebben kennis van de Rotterdamse samenleving.

De Raad van Toezicht is rolvast en bewaart een goede balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie voor de directie. De voorzitter en leden van de RvT zijn collegiaal en sociaal ingesteld, bereid in teamverband te werken en werken goed samen met elkaar.

Zij stellen voldoende tijd beschikbaar voor het werk, verbonden aan het toezichthouden. Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar met een mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming voor diezelfde periode.

Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende competenties aanwezig zijn:

  • Relevante politieke-bestuurlijke ervaring; kennis van (gemeentelijke) besluitvormingsprocedures en het politiek-bestuurlijke krachtenveld in Rotterdam e.o.
  • Ervaring in de cultuursector en community arts; kennis van de positie en van de relevante ontwikkelingen op het gebied van (podium)kunst en community arts.
  • Financiële deskundigheid; kennis en ervaring op gebied van financiering en bedrijfsvoering
  • Juridische competentie; affiniteit met privaatrecht en administratief (bestuurs)recht.
  • Marketing; deskundigheid in positionering van organisaties en innovatie.

Bestuur en Toezicht hanteren de Governance Code Cultuur 2022 als richtinggevend kader voor goed bestuur en toezicht.

Wegens het aflopen van twee termijnen zijn we op zoek naar twee leden voor de raad van toezicht met elk een eigen profiel.

Voor beide profielen geldt: Je vindt de missie en visie van het Rotterdams Wijktheater en het ICAF belangrijk en onderschrijft de urgentie en het maatschappelijke belang van dit werk. Als lid van de raad van toezicht ben je analytisch en strategisch ingesteld en je bent in staat met een helicopterview te kijken. Bij voorkeur heb je een sterk netwerk in Rotterdam en daarbuiten. Je bent communicatief vaardig, maakt makkelijk contact en legt graag verbindingen.

 

Profiel communicatie en marketing

We zijn op zoek naar een lid met een expertise in communicatie(strategie) en marketing. Bij voorkeur iemand die de culturele sector kent en die kan adviseren over positionering en manieren van communiceren die passen bij de missie en visie van het Rotterdams Wijktheater.

Profiel diversiteit en inclusie

Voor dit profiel zijn we op zoek naar iemand die diversiteit en inclusie niet alleen belangrijk vindt, maar expert is in dit onderwerp en de complexiteit ervan begrijpt. Dit lid ondersteunt de organisatie bij haar vraagstukken (intern en extern) rondom inclusie en diversiteit en bij het streven naar inclusie en diversiteit binnen het team, in haar programma’s en publiek.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving in de verhouding M/V/X, leeftijd en culturele achtergrond passend bij het DNA van het Rotterdams Wijktheater.

 

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert 5 a 6 keer per jaar. Daarnaast heeft de voorzitter regelmatig overleg met de directeur-bestuurder over de lopende zaken en de voorbereiding van de vergaderingen. En ondersteunt deze bij vertegenwoordiging extern.

Bezoldiging

Aan de functie is geen bezoldiging verbonden. Jaarlijks wordt een bescheiden vergoeding voor gemaakte onkosten verstrekt.

Belangstellenden – reacties.

Wij nodigen belangstellenden voor de functie van voorzitter Raad van Toezicht uit vóór 11 december 2023 te reageren naar rvt@rotterdamswijktheater.nl t.a.v. Dilia van der Heem.

Meer informatie?

Indien gewenst kan meer Informatie over het Rotterdams Wijktheater verkregen worden bij Jasmina Ibrahimovic, directeur – bestuurder, 06-2954 0902.

Voor Informatie over de Raad van Toezicht is Dilia van der Heem, lid RvT beschikbaar – 06-5135 2804.