Women Connected Internationaal

Hi there Sweden and Glasgow!

This is us!

Women Connected is an on-going project of RWT that involves women from all over Rotterdam. Together they create performances about their lives, their yearnings and their experiences. Women Connected works with women from different generations, cultures, and regardless of their training and talent. They share a common desire in inspiring other women to become stronger. After 10 years of working, Women Connected knows what make women tick and what societal issues they face. These become guiding themes in easily accessible theatre processes. Many of the participants Women Connected seeks to reach do not immediately have the courage to climb on stage to perform for the public. The project offers them, therefore, a very slow familiarization with theatre in safe spaces – until they are ready to make the next step and become role models by performing for other women. One of the most recent results that emerged from Women Connected is Silent Heroines Disco. Women Connected is an on-going project of RWT that involves women from all over Rotterdam. Together they create performances about their lives, their yearnings and their experiences. Women Connected works with women from different generations, cultures, and regardless of their training and talent. They share a common desire in inspiring other women to become stronger. After 10 years of working, Women Connected knows what make women tick and what societal issues they face. These become guiding themes in easily accessible theatre processes. Many of the participants Women Connected seeks to reach do not immediately have the courage to climb on stage to perform for the public. The project offers them, therefore, a very slow familiarization with theatre in safe spaces – until they are ready to make the next step and become role models by performing for other women. One of the most recent results that emerged from Women Connected is Silent Heroines Disco.

Silent Heroines Disco (Stille Heldinnen Disco)

Through headphones you hear music and stories… Some take us far away to distant places while others keep us closer to home. On stage, we see all kinds of women who live in Rotterdam, but whose roots lie all over the world. They are moving and dancing in their own way, like they want to, as if no one were watching. The stage is their domain for a little while. We hear their stories, hear their favourite music, watch them dance, and are invited to dance along with them in the end.
Silent Heroines Disco is made by RWT artist Kaat Zoontjens. She has years of experience working with vulnerable women from Rotterdam who aren’t usually involved in theatre. Their voices are seldom if ever heard in the dominant culture in the Netherlands; they are usually invisible and are at best talked about by others. But they form an important part of the diverse cultural fabric of Rotterdam. This intimate performance provides you with a unique insight into their lives.

International opportunity’s

Last march 2017 Women Connected performed the Silent Heroines Disco at the International Community Arts Festival (ICAF) for a large group of international community arts professionals. After seeing our show they invited us to work together. Especially the Glasgow Citizens Theatre, Kultur i Väst in Sweden and the Colectivo Lisarco in Madrid are for us interesting creative partners to work with. Women Connected wants to develop an international method with these partners, which we can present for ICAF 2020.

More information about our partners:
Citizens Theatre in Glasgow (England)
Kultur i Väst in Göteborg/Stockholm (Sweden)
Colectivo Lisarco in Madrid (Spanje)

Tysta Hjältinnors Disco – communitydansprojekt i Biskopsgården

Under hösten 2017 driver Kultur i Väst och Göteborgs Stad ett communitydansprojekt: Tysta hjältinnors disco. Under två veckor i november kommer två holländska danskonstnärer, Kaat Zoontjens och Inez Schatz, att arbeta med en grupp kvinnor i Biskopsgården. Arbetet utgår från en idé och metod som Kaat Zoontjens skapat för projektet Women Connected på The Rotterdams Wijktheater, en communitybaserad teater i Holland. Där har Kaat Zoontjens och Inez Schatz , tillsammans med en grupp holländska kvinnor med rötter i många olika länder, skapat föreställningen Silent Heroines Disco.

Kaat Zoontjens och Inez Schatz har mångårig erfarenhet av att jobba med kvinnor, som till vardags inte arbetar vare sig sceniskt eller konstnärligt. Utgångspunkten för arbetet är kvinnornas egna berättelser, berättelser som oftast vare sig hörs eller syns, men som är en viktig del i den kulturella väven i ett samhälle. Under workshops och intervjuer samlas personliga berättelser och erfarenheter in.

Målet är en föreställning, där musik, dans och berättande ger oss en bild av kvinnor i Göteborg vi kanske inte vet så mycket om, som sällan kommer till tals – och som vi aldrig sett på en scen. Vissa berättelser för oss till andra platser i världen, andra sker i närområdet.

I projektet finns även en danspedagog från Danspoolen, Catrin Edvardsen, som parallellt studerar på en ny communitydansutbildning vid Karlstads Universitet. Hon kommer att jobba vidare med gruppen efter intensivperioden med Kaat Zoontjens och Inez Schatz.

Women Connected och Silent Heroines Disco – bakgrund

Women Connected är ett pågående projekt och communitykonstnätverk på Rotterdams Wijktheater, för kvinnor som bor i Rotterdam, men som kommer från hela världen. De möts, berättar historier och gör scenframträdanden.  Här träffas kvinnor från olika generationer och kulturer – inga krav ställs på konstnärlig bakgrund. Den gemensamma nämnaren är att hämta kraft i gruppen och att inspirera andra. Efter tio års arbete har Women Connected kunnat kartlägga många behov och utmaningar bland kvinnorna, dessa har fungerat som teman i konstnärliga processer.

Inom ramen för Women Connected har föreställningen Silent Heroines Disco/Stille Heldinnen Disco växt fram. Genom hörlurar får publiken ta del av musik och berättelser, vissa tar oss till avlägsna platser, andra håller oss i närområdet. På scenen ser vi kvinnor som alla bor i Rotterdam, men som har rötter över hela världen. De rör sig och dansar på sitt eget sätt när scenen får vara deras hem för en stund. Här får vi höra historier från deras liv, deras favoritmusik, se dem dansa och publiken blir också inbjuden att dansa med dem i slutet av föreställningen. Föreställningen är skapad av Kaat Zoontjens. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med utsatta kvinnor i Rotterdam, kvinnor som till vardags inte sysslar med konstnärlig verksamhet. Deras röster hörs sällan, de är ofta osynliga i det holländska samhället, trots att de spelar en viktig roll i den mångfald som finns i Rotterdam. Genom denna intima och personliga föreställning får publiken en unik inblick i dessa kvinnors liv.


Deel deze pagina: