Over Women Connected

Wij zijn hét community arts netwerk voor vrouwen in Rotterdam. We zijn afkomstig van over de hele wereld, maar in Rotterdam zijn we met elkaar verbonden, delen we onze verhalen en treden we op met onze theatervoorstellingen.

Contactgegevens:
kaat@rotterdamswijktheater.nl
06 – 44 98 40 31
inez@rotterdamswijktheater.nl
06 – 30 68 74 63

 

Women Connected maakt specifiek met en voor vrouwen grote en kleine voorstellingen die gaan over hun levens, liefdes, angsten en verlangens. 70% van de vrouwen die deelnemen aan Women Connected zijn van buitenlandse afkomst. Zij zijn veelal geïsoleerd en spreken niet of nauwelijks de Nederlandse taal. 30% van de vrouwen zijn van Nederlands afkomst òf wonen sinds lange tijd in Nederland, zij staan vaak sterker in hun schoenen en spreken goed de Nederlandse taal.

De thema’s die terugkomen bij de meeste van onze vrouwen zijn onder andere: eenzaamheid, problemen bij opvoeding, huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, verslaving, prostitutie, het doorbreken van taboes en het overwinnen van trauma’s. Los van de culturele achtergrond, het land van herkomst, de leeftijd en het opleidingsniveau van onze vrouwen komen we er dankzij onze geduldige, openhartige en vertrouwenwekkende werkwijze achter dat de positie van de vrouw in Nederland helemaal niet zo geëmancipeerd is zoals we soms denken. De vrouwen waarmee wij werken komen niet tot bloei, geremd door hun financiële afhankelijkheid van de gemeente of van hun partner, de algemene maatschappelijke druk om te presteren, de sociale beperkingen van de eigen culturele omgeving en/of door de falende hulpverlening.

Women Connected is onderdeel van het Rotterdams Wijktheater. Sinds 2000 is het RWT zich heel specifiek gaan richten op de doelgroep van vrouwen die niet of nauwelijks de deur uitkomen en nauwelijks deelnemen aan het openbare maatschappelijke leven.  Sinds 2015 zijn we – onder de titel Women Connected – gestart met een langlopend en duurzaam theatertraject waarbij we gedurende vele jaren werken met grote groepen vrouwen in diverse wijken van Rotterdam die bij elkaar worden gevoegd om samen 1 voorstelling te maken. Door op deze manier te werken hebben een nieuw genre ontdekte en een succesvolle methode ontwikkeld genaamd: de Stille Heldinnen Disco.

Nu ons netwerk en werkveld zich internationaal uitbreidt en we zien hoe succesvol deze methode zich zou kunnen opschalen, zien we duidelijk de mogelijkheid om in de toekomst een nog grotere versie te maken met meer deelnemers en meer publiek. Daarom willen we Internationale Vrouwendag 2019 vieren met 1000 Rotterdamse vrouwen.

“Rotterdam, in al zijn diversiteit, heeft het nodig dat vrouwen hun krachten bundelen en elkaar in het vrouw zijn herkennen in plaats van hun afkomst. Het erkennen, luisteren en aandacht geven geeft vrouwen kracht in hun bestaansrecht. Als je je thuis voelt kan je gaan groeien en bloeien, dit is onze werkwijze om tot een voorstelling te komen maar geldt ook als bewoonster van een stad als Rotterdam.” – Kaat Zoontjens, Creative Director Women Connected


Deel deze pagina: