PARTNERS

Young in Prison:
YiP is een internationale NGO die kinderen en jongeren in conflict met de wet helpt positief bij te dragen aan de samenleving, door middel van creatieve en sportieve programma’s voor persoonlijke ontwikkeling in gevangenschap en erna. Daarnaast organiseert YiP advocacy initiatieven voor en met jongeren in conflict met de wet. Young in Prison voorziet een wereld waarin kinderen en jongeren in conflict met de wet een eerlijke kans krijgen om te ontdekken hoe zij met hun talenten positief kunnen bijdragen aan de samenleving. Puttend uit werkervaring met jongeren in gevangenissen sinds 2002, heeft YiP de COPOSO methode ontwikkeld. Dit staat voor Contributing Positively to Society. De waarden van waaruit COPOSO werkt zijn positiviteit, creativiteit, gelijkheid, inspiratie, transparantie en eerlijkheid. YiP gelooft verder in het werken op een persoonlijk niveau met de jeugd en het bieden van energieke workshops. We hebben een wederzijdse intentie uitgesproken in het kader van dit project inhoudelijk met elkaar samen te werken. Daarbij richten wij ons op de mentoren van YiP die samen met de jongeren die net uit de gevangenis komen kunnen deelnemen aan ons project.

https://www.younginprison.org

MOHA
Alice Pons en Olivia Reschofsky vormen samen MOHA.
Ze maken performances, sociale installaties, organiseren workshops, ontwerpen publicaties en stellen alternatieve curatorische modellen voor. Hun doel is om individuele gedachtegangen te doorprikken en verbindingen te leggen tussen de dagelijkse realiteit van mensen die elkaar misschien nooit zouden ontmoeten. MOHA zal met hun project Who Cares?betrokken worden bij de contextprogrammering van De Straatstaat en zal theatrale interventies plegen parallel aan het maakproces. Waar wij ons vooral richten op het perspectief van de jongeren, zal MOHA zich richten op de jongerenwerkers en hulpverleners die ‘zorg dragen’ voor de jongeren. Het thema ‘care’ staat tegenover ‘geweld’. Ze kiezen er bewust voor om het Engelse woord “care” te gebruiken in plaats van het Nederlandse “zorg”. De definitie van care is breder dan zorg, dat vaak enkel in een medische context wordt begrepen. Care is een manier van in de wereld staan. Hiervoor duikt MOHA in het werk van de beroepsgroep ‘maatschappelijk werker/jongeren werker’ en vraagt zich af hoe zij met ‘care’ te maken hebben. Ze blijven gedurende minimaal 9 weken op iedere locatie om een gelaagd portret van ieder van deze plekken te creëren door de lens van care. Dit portret neemt drie verschillende formats aan die samen een compositie vormen: een immersieve theatrale ervaring, performatieve veldwerk sessies en een publicatie. Hun bevindingen zullen ook worden gepresenteerd tijdens de Trobbies Night talkshows en hun publicatie wordt meegegeven aan publiek van de Straatstaat.

http://www.mohaproject.com

 

Lloyds company
Lloyds Company verbindt hiphop en theater. Zij maken voorstellingen en begeleiden opkomende makers. Met de ene voet in de underground battle scene, en de andere op de theatervloer, opent Lloyds Company deuren voor urban dansers en makers. Volgens oprichter Lloyd Marengo kun je hiphop niet alleen in het theater doen. Battles en jams, daar gebeurt het. Door zich doelbewust in de diverse werelden te begeven blijft Lloyd op de hoogte van wat er in de hiphopscene én daarbuiten speelt. Deze maatschappelijke context neemt hij ter inspiratie voor zijn voorstellingen, waarmee hij nationaal en internationaal succes boekte: Tagg, Father Father, Loud, Mind Ur Step. Vanaf 1999 danste hij bij het Scapino Ballet en ‘Conny Jansen. Voor de Straatstaatgaan Lloyds Company en het Rotterdams Wijktheater de krachten bundelen, en zal danser en choreograaf Lloyd Marengo zich buigen over de bewegingselementen van de voorstelling en met een groep jongeren werken aan de choreografie van de Straatstaat.

https://www.lloydscompany.nl

 

ISLEMUNDA, PODIUM VAN IJSSELMONDE
Islemunda is de culturele ontmoetingsplek van IJsselmonde en de thuisbasis van het Rotterdams Wijktheater. Het is een belangrijk cultuurgebouw binnen de culturele infrastructuur van Rotterdam-Zuid en het gebiedsdeel IJsselmonde. Islemunda positioneert zich met een gebiedsgericht aanbod als een laagdrempelig theaterpodium en theaterwerkplaats voor nieuwe makers. Islemunda zal blijvend de bewoners, jong en oud, de starters, de nieuwe makers en de beginnende professionals in vele werkvormen een podium bieden.

www.islemunda.nl

 

OPEN Rotterdam
OPEN Rotterdam en het Rotterdams Wijktheater vinden elkaar in de betrokkenheid bij de stad en de hyperlokale aanpak en aandacht voor de Rotterdammers zelf en hun (nieuws)verhalen. We gaan in komende Cultuurplanperiode een partnerschap aan waarin we met OPEN Rotterdam als mediapartner afspraken maken per project. We gaan hierin verder dan het informeren over de voorstellingen. Het gaat er bovenal om, om via de samenwerking al tijdens het maakproces Rotterdammers mee te nemen in het onderwerp en het stuk. Daarnaast is ons voornemen om ‘onze’ mensen en mensen uit onze community te trainen zodat ze de beginselen van de mobiele journalistiek en het mobiel filmen en monteren onder de knie krijgen in samenwerking met OPEN Rotterdam. We versterken elkaar in de activatie van de Rotterdammers. Binnen de Straatstaatzal OPEN Rotterdam nauw betrokken zijn bij het volgen en uitzenden van Roffa Trobbies en het live streamen van de Trobbies Night.

https://www.openrotterdam.nl

 

Theater Zuidplein
Theater Zuidplein is een langdurige en natuurlijke samenwerkingspartner van het RWT met wie we een hele goede relatie hebben. Het komend cultuurplan hebben we de intentie uitgesproken om onze relatie te intensiveren en afgesproken minimaal 1 coproductie te ontwikkelen die in de grote zaal van het nieuwe Theater Zuidplein in première zal gaan. Afhankelijk van de inhoudelijke ontwikkeling van de Straatstaat, de doorgeschoven planning van Theater Zuidplein en het wegvallen van theateraanbod voor scholen, zou dit project wellicht een goede eerste intensieve samenwerking zijn de komende jaren.
www.theaterzuidplein.nl


Deel deze pagina: