De StraatStaat: een sociaal-artistiek theater en filmproject

De StraatStaat: een sociaal-artistiek theater en filmproject

Het Rotterdams Wijktheater werkt al meer dan een jaar aan de StraatStaat; een multidisciplinair sociaal-artistiek project over en met jongeren en allen die met jongeren te maken hebben. Maar ook over de kloof tussen straatcultuur, schoolcultuur en burgercultuur. Samen met jongeren, maar ook politie, jongerenwerkers, leerkrachten familieleden, sociologen en criminologen hebben we inzichten opgedaan over de gevoelens, behoeftes en onbegrip die hierover in maatschappij heerst.

In toenemende mate lezen we in de media over spanningen onder jongeren: onderling en met autoriteiten. Vaak horen we naar aanleiding hiervan verschillende stemmen opperen voor een hardere aanpak. Maar is dit ook echt wat deze jongeren nodig hebben? De jongeren in kwestie krijgen vaak weinig positieve prikkels en voelen zich ongehoord en ongezien. Vaak zoeken ze (en vinden soms) geborgenheid, waardering en respect op straat. Maar diezelfde straat is ook een onvoorspelbare en gevaarlijke plek waar je niet makkelijk weer uit komt.

Wie ziet deze jongeren écht? En weet jij nog wie jou voor het eerst écht heeft gezien? Het zijn enkele vragen die een uitgangspunt vormden voor onze eindvoorstelling ELIA, vanaf 4 t/m 10 november 2021 te zien in Theater Zuidplein. een theatervoorstelling gebaseerd op de levensverhalen van Rotterdamse jongeren die om uiteenlopende redenen geborgenheid zochten en vonden op straat. In aanloop organiseren we ook nog een ontmoeting met professionals die met jongeren werken en belangstellenden om met elkaar in dialoog te gaan over dezelfde vragen.

Ook hebben we drie korte films opgenomen die gaan over een Rotterdams gezin. In elk deel volg je één van de gezinsleden en beleef je het verhaal vanuit hun perspectief. Elke film laat je achter met een dilemma en laat je achter met de vraag: wat zou jij doen als jij in zijn of haar schoenen zou staan? De films zijn binnenkort te zien op OPEN Rotterdam.

De StraatStaat stopt overigens niet na de voorstelling. Vanaf dan bieden we een workshopreeks aan op scholen en aan jongerenwerk. Zo hopen we een verhaal aan te bieden aan jongeren voor wie het relevant en herkenbaar is en die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met het theater. Maar uiteindelijk hopen we ook een breder publiek te bereiken: de mensen die niet veel kennis over het onderwerp hebben en misschien een eenzijdig beeld hebben gevormd over ‘probleemjongeren’. Daarmee maken we het thema invoelbaar voor een breder publiek en hopen we bij te dragen aan het dichten van de kloof tussen de straat- en burgercultuur. Al is het maar voor een klein beetje.


Deel deze pagina: