VACATURE: 2 leden voor de Raad van Toezicht

Rotterdams Wijktheater zoekt:

2 leden voor de Raad van Toezicht (profiel community arts en profiel juridisch)

Per 1 januari 2020

 

Het Rotterdams Wijktheater

Het Rotterdams Wijktheater (RWT) maakt al meer dan 25 jaar theater met, voor en door verschillende groepen Rotterdammers. Onze deelnemers hebben verschillende leeftijden, komen uit verschillende sociale lagen en hebben verschillende culturele achtergronden. Met hen ontwikkelen we authentieke voorstellingen gebaseerd op hun levensverhaal. Wij geloven erin dat verbeelding een positieve bijdrage levert aan de maatschappij en zorgt voor empathie en een gelijkwaardiger dialoog. Met onze projecten willen we mensen die leven in de marges van onze samenleving een podium geven. Wij verbinden ons voor langere tijd aan mensen en/of plekken en gaan wederkerige en duurzame relaties aan met spelers en partners. Onze voorstellingen spelen in gymzalen, buurthuizen, wijkaccommodaties, Huizen van de Wijk, scholen en schouwburgen voor een publiek dat met onze voorstellingen vaak voor het eerst in aanraking komt met theater. Tegelijkertijd opereert het Rotterdams Wijktheater ook op nationaal en internationaal niveau. We zijn een belangrijke leer-werkplek voor jonge makers die geïnteresseerd zijn in community arts, we ontwikkelen inhoudelijke relaties met kunstvakopleidingen en dragen bij aan kennis- en netwerkontwikkeling van community arts wereldwijd door het International Community Arts Festival (ICAF) dat we elke drie jaar organiseren.

In verband met het vertrek van een van haar leden en een openstaande vacature zoekt de Raad van Toezicht per 1 januari a.s. twee leden: een lid met aandachtsgebied community arts / sociaal artistiek theater en een lid met een juridische achtergrond.

De stichting hanteert het Raad-van-toezicht-model. Het bestuurlijk proces is in handen van 1 statutaire directeur-bestuurder (artistiek en zakelijk leider). Deze staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat thans uit 5 personen. Leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen tweemaal herbenoemd worden.

De Raad van Toezicht vergadert ca. 5 keer per jaar. De Raad van Toezicht streeft een goed bestuur en toezicht na en hanteert de Governance Code Cultuur.

Profielschets lid Raad van Toezicht

–  Heeft kennis van en/of affiniteit met de missie van de stichting;

–  Is in staat tot het tijdig en adequaat controleren en stimuleren van het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting;

–  Is een integere teamspeler, kritisch en onafhankelijk;

–  Beschikt over het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

–  Heeft kennis van het Rotterdamse cultuurveld of is bereid zich hierin te verdiepen;

–  Heeft kennis van community arts, participatieve kunst, of sociaal-artistiek theater (community arts profiel);

–  Heeft kennis van juridische vraagstukken (juridisch profiel);

Als lid van de Raad van Toezicht bent u betrokken bij een enthousiast en gedreven team, bijzondere theatermakers met een groot sociaal hart, en unieke groepen spelers en publiek.

Schriftelijke reacties:

Vindt u het leuk om betrokken te zijn bij het Rotterdams Wijktheater en het ICAF en (op afstand) zorg te dragen voor de ontwikkeling ervan? Neem dan voor 22 november 2019 contact op met Jasmina Ibrahimovic (algemeen directeur) door een mail te sturen naar Jasmina@rotterdamswijktheater.nl o.v.v. lid RvT juridisch of lid RvT theater.